2011, സെപ്റ്റംബർ 1, വ്യാഴാഴ്‌ച

കരട്


ഊതി നോക്കി ,
തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു,
കണ്ണടച്ചിരുന്നു
 ഓര്‍ക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു....

എന്നിട്ടൊന്നും  പോകുന്നില്ല 
നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരം .

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ധനലക്ഷ്മി പി. വി. പറഞ്ഞു...

ഓര്‍മ്മ പോലെ തന്നെ ആഴമുല്ല വരികള്‍

ധനലക്ഷ്മി പി. വി. പറഞ്ഞു...

ഓര്‍മ്മ പോലെ തന്നെ ആഴമുല്ല വരികള്‍

ധനലക്ഷ്മി പി. വി. പറഞ്ഞു...

ഓര്‍മ്മ പോലെ തന്നെ ആഴമുള്ള വരികള്‍

Madhu പറഞ്ഞു...

thanks

Kalavallabhan പറഞ്ഞു...

മനസ്സിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നത്‌ പോകില്ല.

Pratheesh പറഞ്ഞു...

kollam cheetttaaa