2013, ഡിസംബർ 21, ശനിയാഴ്‌ച

പച്ചക്കുതിര


ജനലരികിലിരുന്നിട്ടുണ്ടാകും...
വാതില്‍പടിയിലും.

ഉറുമ്പുകളുടെ ഘോഷയാത്രയില്‍
ഘടകക്രിയചെയ്യപ്പെട്ട് ഒഴുകുമ്പോള്‍ 
കണ്ണടച്ചുകളഞ്ഞ 
പ്രണയത്തിന് നീ കാത്തുവെച്ചതെന്തായിരിക്കും..?

(Painting :robmatthewslight-dream-2003)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: